Al-Qur`an

Friday, November 09, 2007

ma'rifatul rasul

Mengenal lebih baik..maka kita akan menyayanginya..
Tak kenal maka tak sayang..
Ketika kita telah mengenal Rasul kita, junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W
Baik ciri fisik, akhlak, tingkah laku, kesukaan, dan kebencian,juga sifat-sifat yang menyertainya
Kita akan lebih mudah untuk menyayanginya..mencintainya..ikhlas dalam mengikuti yang telah Beliau sunnahkan..
kisah-kisah perjuangan beliau sejak sebelum menjadi Rasul hingga akhirnya diberi amanah untuk mengemban Risalah Dakwah..
menyelami samudera kisah untuk mendalami hikmah yang dapat kita peroleh darinya..
Semoga kita semua termasuk golongan beliau yang mendapat sya'faat di Hari Akhir nanti..

No comments: