Al-Qur`an

Sunday, October 23, 2011

Islam adalah Umat pertengahan

Umat yang menengahi antara kehidupan dunia dan akhirat..
Kita tidak mengasingkan diri untuk beribadah, tetapi meleburkan diri ke masyarakat untuk beribadah melaksanakan amal kebaikan
Kita tidak menghindari dari urusan duniawi ,perdagangan, tetapi berharap memperoleh amal kebaikan didalamnya..
Kita tidak menghindari dari hubungan dengan sesama manusia, tetapi diukuhkan dengan ikatan perkawinan dan dengan dasar keadilan..
Kita membiasakan beribadah dalam keseharian bukan hanya ritual belaka, tetapi sebagai benteng dasar yang melindungi kita dalam rutinitas..
Beribadah di sela-sela menjalankan keduniawian..
Menjalankan aktivitas keduniawian untuk mendapatkan amal ibadah..

No comments: