Al-Qur`an

Saturday, February 25, 2012

Apa yang kita makan

Perhatikan asal usul dari apa yang kita makan...
mungkin apabila kita pikirkan pernahkah untuk mengulik..
misalkan dari daging, tingkah laku apa yang menyertai dari penghasil daging tersebut..
Hewan-hewan penghasil daging, seperti sapi yang memakan hijau-hijauan, memiliki tempo yang hati-hati dalam berjalan maupun memamah makanannya, memberikan kasih sayang kepada anak-anak sapi melalui susu sapi yang melimpah, terkesan sabar dengan suara lenguhannya (mmmmuuuuuh):), dalam tindak tanduknya pun ..
Ayam yang memakan biji-bijian yang ada di sekitar, dengan kebiasaan bangun pagi dan berkokoknya sehingga juga membangunkan manusia, giat mencari makan melalui patukannya, terkesan begitu bersemangat dan gagahnya mengawali hari melalui kokoknya (kukuruyuuuuuuuk):), dalam tindak tanduknya terkesan rajin.
Kambing yang memakan hijau-hijauan, terkesan begitu menghayatinya dengan embikannya (mbeeeeekk):), sehingga orang yang mendengar ikut merasakannya, memberikan kasih sayang kepada anak-anak kambing melalui susu kambing yang melimpah, terkesan pejuang apabila beradu jumpa dengan yang lain apabila dibutuhkan pada situasi tertentu..
Manusia adalah apa yang kita masuk kedalamnya, salah satunya melalui makanan..
Perhatikan apa yang kita makan, menarik bukan

No comments: