Al-Qur`an

Sunday, February 19, 2012

Jujur dan amanah

Dalam berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi,ilmu pengetahuan, dunia kerja dibutuhkan kejujuran dan amanah.
Pada pedagang apabila berjanji dengan klien selalu ditepati,
apabila ditanyakan harga beli dijawab dengan jujur,
dengan begitu dapat dijadikan sebagai syarat untuk mencapai jannahnya..
Pada berbagai bidang yang lain pun, jujur dan amanah adalah nilai yang sangat mulia, dan penting untuk dijunjung..
Sudahkah kita melaksanakannya..

No comments: